CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Schauder decompositions and functional calculus

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Mathematical Analysis and Applications (0022-247X). Vol. 347 (2008), 2, p. 550-562.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: operators, theoremDenna post skapades 2009-09-08.
CPL Pubid: 97646

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur