CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiscale stochastic homogenization of convection-diffusion equations

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Applications of Mathematics (0862-7940). Vol. 53 (2008), 2, p. 143-155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: monotone-operators, parabolic operatorsDenna post skapades 2009-09-08. Senast ändrad 2010-06-02.
CPL Pubid: 97645

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur