CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Periodic station motion in Gothenburg observed with GPS - possibily related to hydrological phenomena?

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Nattachet Tangdamrongsub (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Advances in Geosciences, World Scientific Publishing Company Vol. 13 (2009), Solid Earth, p. 181-192.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-08. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 97639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur