CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis, Crystal Structure, and Conformation of Methyl 5-O-acetyl-5-cyano-6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-β-L-gulofuranoside

Júlia Micova ; Bohumil Steiner ; Miroslav Koós ; Ján Gajdos ; Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Dalma Gyepesová
Molecules (1420-3049). Vol. 7 (2002), 5, p. 437-446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Methyl 5-O-acetyl-5-cyano-6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-β-L-gulofuranoside was prepared in high yield from methyl 6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-α-D-lyxopentodialdo- 1,4-furanoside. The configuration at the C5 atom was unambiguosly established by single crystal X-ray analysis of the corresponding 5-O-acetyl derivative. The conformation of the furanose and 1,3-dioxolane rings is also discussed.

Nyckelord: saccharide cyanohydrins, methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-L-gulofuranoside, X-ray crystallography, conformationDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-10-18.
CPL Pubid: 9761

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Organisk syntes

Chalmers infrastruktur