CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energetics, vibrational spectrum, and scanning tunneling microscopy images for the intermediate in water production reaction on Pt(111) from density functional calculations

Gustav Karlberg (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Fredrik E. Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Journal of Chemical Physics Vol. 119 (2003), 9, p. 4865-4872.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 9759

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Catalytic Water Production from First-Principles Calculations