CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business in Networks

Håkan Håkansson ; David Ford ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Ivan Snehota ; Alexandra Waluszewski
Chichester : Wiley, 2009.
[Bok]

Chichester: WileyDenna post skapades 2009-09-07. Senast ändrad 2009-09-18.
CPL Pubid: 97562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur