CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving logistics outsourcing through increasing buyer-provider interaction.

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Industrial Marketing Management (0019-8501). Vol. 38 (2009), p. 633-640.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-07. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 97557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur