CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport calculations and accelerator experiments needed for radiation risk assessment in space

Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Zeitschrift Fur Medizinische Physik (0939-3889). Vol. 18 (2008), 4, p. 253-264.
[Artikel, forskningsöversikt]

Nyckelord: nuclear track detectors, galactic cosmic-rays, monte-carlo code, cross-sections, iron ions, fragmentation, particle, phits, exploration, mev/nucleonDenna post skapades 2009-09-07.
CPL Pubid: 97507

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Radiologi och bildbehandling

Chalmers infrastruktur