CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

European regulatory agencies should employ full time statisticians

Sara Hughes ; Oliver Keene ; Nigel Howitt ; Kit Roes ; Deborah Ashby ; Mohan Beltangady ; Sheila M. Bird ; Catherine Burton ; Marc Buyse ; Simon Day ; Peter van Ewijk ; Chrissie Fletcher ; Andrew P. Grieve ; Christiane Guinot ; David J. Hand ; Rob Hemmings ; D. Holt ; Ludwig Hothorn ; Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Niels Keiding ; Pasi Korhonen ; Emmanuel Lesaffre ; John A. Lewis ; Geert Molenberghs ; Norbert Neumann ; Klaus Juel Olsen ; Gonnie van Osta ; Stuart Pocock ; Frank Rockhold ; Andrea Rossi ; Stephen Senn ; Theo Stijnen ; Michael Vaeth ; Stig Johan Wiklund ; Josephine Wolfram
British Medical Journal (0959-8146). Vol. 336 (2008), 7638, p. 250-250.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-04. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 97380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Dermatologi och venereologi

Chalmers infrastruktur