CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The yeast metabolome addressed by electrospray ionization mass spectrometry: Initiation of a mass spectral library and its applications for metabolic footprinting by direct infusion mass spectrometry

Jesper Hojer-Pedersen ; Jorn Smedsgaard ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Metabolomics (1573-3882). Vol. 4 (2008), 4, p. 393-405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: saccharomyces-cerevisiae, chemical derivatization, liquid-chromatography, amino-acids, instruments, ms/ms, toolDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-09-04. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 97358

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Endokrinologi

Chalmers infrastruktur