CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internal interconnections impact on control performance in a thermomechanical pulping process

Karin Eriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Proceedings of the European Control Conference, Budapest, Hungary, August 2009 p. 3486-3491. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-03. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 97266

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Processkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur