CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patients with hyperhidrosis have changed grip force, coefficient of friction and safety margin

Theresa Zackrisson ; Barbro Eriksson ; Nasser Hosseini (Institutionen för signaler och system) ; Bo Johnels ; A. -L. Krogstad
Acta Neurologica Scandinavica (0001-6314). Vol. 117 (2008), 4, p. 279-284.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: toxin type-a, botulinum toxin, axillary hyperhidrosis, palmar hyperhidrosis, precision grip, skin, sympathectomy, hydration, blind



Denna post skapades 2009-09-03. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 97217

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Neurologi

Chalmers infrastruktur