CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neighbor selection and hitting probability in small-world graphs

Oskar Sandberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Annals of Applied Probability (1050-5164). Vol. 18 (2008), 5, p. 1771-1793.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: social networks, model, navigation, freenetDenna post skapades 2009-09-02.
CPL Pubid: 97153

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Statistik

Chalmers infrastruktur