CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Test and prediction in factorial models with independent variance estimates

Sigyn Mark ; Sture Holm (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Applied Statistics (0266-4763). Vol. 35 (2008), 7, p. 773-782.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: designsDenna post skapades 2009-09-02.
CPL Pubid: 97151

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Statistik

Chalmers infrastruktur