CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced concentrations of dissolved gaseous mercury in the surface waters of the Arctic Ocean

Maria Andersson ; Jonas Sommar ; Katarina Gardfeldt ; Oliver Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Marine Chemistry (0304-4203). Vol. 110 (2008), 3-4, p. 190-194.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: atmospheric mercury, springtime depletion, mediterranean sea, elemental mercury, humic substances, coastal seawater, atlantic-ocean, gas-exchange, time-series, airDenna post skapades 2009-09-02. Senast ändrad 2012-05-15.
CPL Pubid: 97057

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Oceanografi

Chalmers infrastruktur