CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An inverse approach for material parameter identification in a cyclic bending test using LS-DYNA and LS-OPT

Per-Anders Eggertsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 7th European LS-DYNA Conference, Salzburg, Austria (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Bending test, Cyclic bending, Inverse identification, Kinematic hardeningDenna post skapades 2009-09-01.
CPL Pubid: 97042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur