CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the constitutive modeling of cyclic plasticity and its application to springback prediction

Per-Anders Eggertsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 3rd Forming Technology Forum, Zurich, Switzerland p. 37-44. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Springback, Hardening law, Bauschinger effect, Inverse modeling, Three point bendingDenna post skapades 2009-09-01.
CPL Pubid: 97041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur