CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material modelling for accurate springback prediction

Per-Anders Eggertsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 12th ESAFORM conference, Enschede, The Netherlands (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Springback, Hardening law, Bauschinger effect, Inverse modelling, Three point bendingDenna post skapades 2009-09-01. Senast ändrad 2011-01-12.
CPL Pubid: 97039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur