CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A viscous pressure bulge test for the determination of a plastic hardening curve and equibiaxial material data

Mats Sigvant ; Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Henk Vegter ; Per Thilderkvist
International Journal for Material Forming (1960-6206). Vol. 2 (2009), 4, p. 235-242.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Viscous pressure bulge test, Equibiaxial yield stress, Stress-strain curve, Sheet metal formingDenna post skapades 2009-09-01. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 97038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur