CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the modelling of the bending-unbending behaviour for accurate springback predictions

Per-Anders Eggertsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal of Mechanical Sciences (0020-7403). Vol. 51 (2009), 7, p. 547-563.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Hardening law, Springback, Bauschinger effect, Yield surface, SimulationDenna post skapades 2009-09-01. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 97037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Prediction of springback in sheet metal forming