CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Buller i staden alltid närvarande

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik)
Miljöforskning nr 2, p. 13-14, april 2005 (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 9695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur