CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Poloidal Rotation on the Dynamics of thew ITB’s and Transport in JET Plasmas

T. Tala ; Y. Andrew ; G. Corrigan ; D. Heading ; V. Parail ; A. Salmi ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Proceedings of "32nd EPS Conference", Tarragona, Spain Vol. 29c (2005), p. 4.044.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur