CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of impurities on driftwave based particle transport and comparison with neoclassical theory

Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; W. Houlberg ; al et
Procedings of "32nd EPS Conference on Plasma Physics", Tarragona, Spain Vol. 29c (2005), p. 2.038.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur