CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat pinches in electron-heated tokamak plasmas: theoretical turbulence models vs. experiments

P. Mantica ; A. Thyagaraya ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Phys. Rev. Letters Vol. 95 (2005), p. 185002-1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur