CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particle diffusion in external field of random Langmuir waves: short and long times

V.I. Zasenko ; A. Zagorodny ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Ukr. J. Phys. Vol. V50 (2005), p. 896.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur