CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anisotropic diffusion across an external magnetic field and large-scale fluctuations in magnetized plasmas

I. Holod ; A. Zagorodny ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Phys. Rev. Vol. E71 (2005), p. 046401-1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur