CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electromagnetic Effects on quasilinear turbulent particle transport

Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Physics of Plasmas Vol. 12 (2005), p. 092509-1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 9686

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur