CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress in the theory of anomalous transport in tokamaks, drift waves and nonlinear structures

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Recent Res. Devel. Physics (Transworld Research Network, Trivandrum, 2005) Vol. 6 (2005), p. 387.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9685

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur