CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anomalous Particle Transport in DT Plasmas

Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Plasma. Phys. Control. Fusion Vol. 47 (2005), p. L11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur