CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Don't Fret Energy Transfer Saves the Day - Fluorescence Investigations of Bioinspired Nanotechnology

Jonas K. Hannestad (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-08-28.
CPL Pubid: 96836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Self-Assembled DNA Photonic Wire for Long-Range Energy Transfer


Platform for Controlled Supramolecular Nano-Assembly


Examination

Datum: 2009-09-17
Tid: 10:15
Lokal: 10:an, Kemivägen 10, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Prof. Mikael Käll, Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology, Sweden

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2009:13