CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring the field of open innovation

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
European Journal of Innovation Management (1460-1060). Vol. 12 (2009), 3, p. 326-345.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 96829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur