CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design

Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Jan-Gunnar Persson ; Dennis Pettersson
: External organization, 2004. ISBN: 91-47-05225-2.- 624 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur