CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creativity and Its Discontents: Professional Ideology and Creativity in Architect Work

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Creativity and Innovation Management (0963-1690). Vol. 18 (2009), 3, p. 224-233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-08-27. Senast ändrad 2017-10-17.
CPL Pubid: 96816

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur