CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error computation for optimal control of mechanical systems

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
10th U.S. National Congress on Computational Mechanics (USNCCM X, chair Somnath Ghosh) p. 1p abstract. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-08-27. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 96813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur