CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Perspective Paper on Methane Mitigation as a Response to Climate Change

Report for the Copenhagen Consensus on Climate

Daniel J.A. Johansson ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
: Copenhagen Consensus Center, 2009.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-08-27. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 96798

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur