CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Perspective Paper on Methane Mitigation as a Response to Climate Change

Report for the Copenhagen Consensus on Climate

Daniel J.A. Johansson ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
: Copenhagen Consensus Center, 2009.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-08-27. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 96798

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur