CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Passive sampling techniques for monitoring pollutants in water

Branislav Vrana ; Ian J. Allan ; Richard Greenwood ; Graham A. Mills ; Ewa Dominiak ; Katarina Svensson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Jesper Knutsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
TrAC, Trends in Analytical Chemistry (0165-9936). Vol. 24 (2005), 10, p. 845-868.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We review the state of the art in using passive sampling technol. for environmental monitoring of waterborne org. and inorg. pollutants. We discuss strategies for sampler design, calibration, in situ sampling and quality-control issues, and advantages and challenges assocd. with passive sampling in aq. environments. We then review typical applications of passive samplers in assessing the aquatic environment. [on SciFinder (R)]Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 9678

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur