CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiber optic parametric amplifiers - properties, applications and challenges

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Conference on Lasers and Electro-Optics/Quantum Electronics and Laser Science Conference and Photonic Applications Systems Technologies, CLEO 2008 p. CWJ1. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 96774

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur