CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-Cost Multiparameter Optical Performance Monitoring Based on Polarization Modulation

Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bengt-Erik Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Lightwave Technology (0733-8724). Vol. 27 (2009), 2, p. 128-138.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 96768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur