CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of NiO as an Oxygen Carrier in Chemical-Looping Combustion

Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Marcus Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Fuel Vol. 85 (2006), p. 736-747.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 9675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Screening of oxygen-carrier particles based on iron-, manganese-, copper- and nickel oxides for use in chemical-looping technologies