CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rician K-factor as an Accuracy Limitation in Reverberation Chamber and Verification in Different Reverberation Chamber

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Meeting in SAMS (Swedish Antenna Measurement Society), Lindholmen, 14 May 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-26. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 96742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur