CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radio Observations of Luminous Infra Red Galaxies

Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 9674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-12-01
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden