CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physical and chemical structure of dense cores in regions of high mass star formation

I. Zinchenko ; L. Pirogov ; P. Caselli ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; S. Malafeev ; B. Turner
Proceedings of "Massive Star Birth: A Crossroad of Astrophysics", IAU Symp. 227, May 2005, Italy, Cambridge University Press, eds. R. Cesaroni, M. Felli, E. Churchwell, M. Walmsley p. 92-97. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 9673

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur