CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 4-6 GHz Spectral Scan and 8-10 GHz Observations of the Dark Cloud TMC-1

S.V. Kalenskii ; V.I. Slysh ; P.F. Goldsmith ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium)
Astrophys. J. Vol. 610 (2004), p. 329-338.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 9672

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur