CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Spatial Temperature Variations in Regions of Massive Star Formation

S. Malafeev ; I. Zinchenko ; L. Pirogov ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy Letters Vol. 31 (2005), p. 239-244.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 9671

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur