CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and Characterization of a Sideband Separating SIS Mixer for 85-115 GHz

Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Erik Sundin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Proceedings of "Fifteenth International Symposium on Space Terahertz Technology", April 27-29, Northampton, Massachusetts, USA p. http://www.stt2004.org. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur