CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Component-Specific Criteria for Low-Cost-Country sourcing

Anna Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Ali Mosavi
Nordic Outsourcing Workshop, Inverness, May 26-27, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-26.
CPL Pubid: 96698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur