CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a Balanced Waveguide HEB Mixer for APEX 1.32 THz Receiver

Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Space Terahertz Technology, April 27-29, Northampton, Masachusetts, USA p. http://www.stt2004.org . (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9668

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Radioastronomy Instrumentation for Herschel and APEX Projects