CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent astroomy highlights from the Odin satellite

Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; N. Biver ; H.-G. Florén ; U. Frisk ; T. Hasegawa ; Kay Justtanont ; B. Larsson ; S. Lundin ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Henrik Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Glenn Persson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Gustaf Rydbeck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Aa. Sandqvist
Advances in Space Research (a COSPAR publication) Vol. 36 (2005), p. 1031-1047.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur