CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Validation of a Time- and Frequency-Domain Grazing Flow Acoustic Liner Model

Markus Burak (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Mattias Billson ; Lars-Erik Eriksson ; Stephane Baralon
AIAA Journal (0001-1452). Vol. 47 (2009), 8, p. 1841-1848.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-25. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 96631

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Large Eddy Simulation for the Analysis of Supersonic Jet Noise Suppression Devices