CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modulational instabilities of partially incoherent light

Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lukasz Helczynski-Wolf (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; V.E. Semenov
Proceedings of "Nonlinear Guided Waves and Their Applications", March 28-31 2004, Toronto, Canada p. paper TuC32. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 9660

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur